Contact

  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
    ul. Kapsrzaka 44/52, Warszawa
  • +48 22 3433406
  • jguzowski@ichf.edu.pl
  • https://sgmte.pl/
© Copyright Grupa badawcza „Soft Granular Matter and Tissue Engineering” w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 2020 | Design: Coolbrand.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.